Danh sách nhân viên nghiệp vụ

STT

Họ và tên

Vị trí nghiệp vụ

1

Lương Thị Lê Lai

Trưởng phòng đối ngoại và quản lý lao động

2

Vũ Tuấn Long

Nhân viên phòng đối ngoại và quản lý lao động

3

Ngô Hồng Quân

Phó phòng phát triển nguồn nhân lực

4

Hoàng Văn Thiện

Nhân viên phòng phát triển nguồn nhân lực

5

Phạm Thị Huệ

Phụ trách TTĐT và bồi dưỡng kiến thức cần thiết

6

Phạm Thị Hương

Trưởng bộ phận đào tạo TTĐT và bồi dưỡng kiến thức cần thiết

7

Lê Thị Phương Anh

Trưởng bộ phận quản lý học viên TTĐT

8

Nguyễn Thị Bích Hải

Phó phòng hồ sơ

9

Phạm Thị Hằng

Nhân viên phòng hồ sơ

10

Trần Thị Thu Trang

Nhân viên Phòng hồ sơ

11

Bùi Thị Khánh Duyên

Nhân viên Phòng hồ sơ

Tư vấn miễn phí