đơn hàng tuyển gấp

Danh sách đơn hàng

Tên đơn hàng Nhóm đơn hàng Nơi làm việc Mức lương Giới tính Số lượng Thi tuyển
Tuyển dụng nhân viên lắp ráp xe đạp tại Nhật Bản 31 triệu/tháng Lắp ráp linh kiện Yamaguchi 31 triệu đồng Nữ 06 31/03/2022
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 50 nữ điều dưỡng làm việc tại Tập đoàn Well Điều dưỡng Osaka, Nara, Kyoto, Hyogo 32 triệu đồng Nữ 50 31/03/2022
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển dụng 20 nhân viên lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhật Bản Lắp ráp linh kiện Miyagi 33 triệu đồng Nữ 20 25/03/2022
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 6 nam gia công cơ khí lương về tay lên tới 35 triệu một tháng Gia công cơ khí Hyogo 37 triệu đồng Nam 06 28/02/2022
Đã đóng
Xem ngay
Đơn hàng tuyển nam nữ làm sữa bò – Tiến cử ngay về tay 31-37 triệu/tháng Nông nghiệp Hokkaido 38 triệu đồng Nam + Nữ 06 28/02/2022
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển dụng 12 nhân viên chế biến thủy sản làm việc tại Nhật Bản Thủy sản Miyagi 34 triệu đồng Nữ 12 31/01/2022
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử ngay 02 nam đơn hàng lái máy làm việc tại tỉnh Saga, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Saga 30 triệu đồng Nam 02 31/12/2021
Đã đóng
Xem ngay
Pháp nhân phúc lợi xã hội Fujịokai tuyển 06 Nữ điều dưỡng Điều dưỡng Ibaraki 34 triệu đồng Nữ 06 30/11/2021
Đã đóng
Xem ngay
Viện dưỡng lão Green care tuyển 06 Nữ Điều dưỡng làm việc Nhật Bản Điều dưỡng Nagasaki 36 triệu đồng Nữ 06 28/11/2021
Đã đóng
Xem ngay
Viện dưỡng lão ActiveLife tuyển 06 Nữ Điều dưỡng làm việc Nhật Bản Điều dưỡng Osaka 37 triệu đồng Nữ 06 26/11/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển dụng 20 nhân viên chế biến gà rán tại Nhật Bản Thực phẩm Miyazaki 31 triệu đồng Nữ 20 30/10/2021
Đã đóng
Xem ngay
Aozoracare Group tuyển 06 Nữ Điều dưỡng tại Kagoshima, Nhật Bản Điều dưỡng Kagoshima 37 triệu đồng Nữ 06 25/10/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử 2 nam đơn hàng lái máy xây dựng lương cơ bản tới 40 triệu 1 tháng Xây dựng ngoài trời Tokyo 40 triệu đồng Nam 02 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử ngay 02 nam đơn hàng Cốt thép làm việc tại Gifu, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Gifu 34 triệu đồng Nam 02 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử ngay 01 nam đơn hàng chống thấm làm việc tại Saitama, Nhật Bản Xây dựng trong nhà Saitama 35 triệu đồng Nam 01 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử 02 nam đơn hàng giàn giáo 32 – 36 triệu một tháng Dệt Fukui 30 triệu đồng Nam 02 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử ngay 03 Nam đơn hàng hoàn thiện nội thất làm việc tại Saitama, Nhật Bản Xây dựng trong nhà Saitama 32 triệu đồng Nam 30 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử ngay 04 nam đúc kim loại làm việc tại Okayama, Nhật bản Gia công cơ khí Okayama 32 triệu đồng Nam 04 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng gia công cơ khí tiện về tay trên 28 triệu/tháng tại Saitama Gia công cơ khí Saitama 32 triệu đồng Nam 02 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng kỹ sư cơ khí lương 38 triệu/tháng tại Hyogo Gia công cơ khí Hyogo 38 triệu đồng Nam 04 30/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tiến cử ngay 2 nam gia công kim loại làm tại Gifu về tay 27 triệu/tháng Gia công cơ khí Gifu 32 triệu đồng Nam 02 29/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng hàn bán tự động tại Aichi, Nhật Bản Gia công cơ khí Aichi 35 triệu đồng Nam 03 20/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 30 Nam nữ lắp ráp linh kiện ô tô lương 42 triệu một tháng Gia công cơ khí Yamagata 42 triệu đồng Nam 30 17/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển dụng nam lái máy xây dựng tại Saitama, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Saitama 32 triệu đồng Nam 02 16/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển nữ điều dưỡng N4 tại Hokkaido Điều dưỡng Hokkaido 35 triệu đồng Nam 03 15/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Đơn hàng truyền thống chế biến thực phẩm tại Gunma, Nhật Bản Thực phẩm Gunma 34 triệu đồng Nam 06 15/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 15 nữ lắp ráp linh kiện ô tô lương 38 triệu 1 tháng Gia công cơ khí Hyogo 38 triệu đồng Nữ 15 15/09/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 15 Nam sản xuất linh kiện ô tô lương cao làm việc tại Nhật Bản Gia công cơ khí Shiga, Hiroshima 38 triệu đồng Nam 12 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 12 nam đúc kim loại làm việc tại Okayama, Nhật bản Gia công cơ khí Okayama triệu đồng Nam 12 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng hàn bán tự động làm việc tại Nhật Bản Gia công cơ khí Wakayama 35 triệu đồng Nam 03 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng gia công kim loại tấm làm việc tại Wakayama, Nhật Bản Gia công cơ khí Wakayama 35 triệu đồng Nam 09 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 6 Nam gia công kim loại làm việc tại Aichi Gia công cơ khí Aichi 34 triệu đồng Nam 06 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 04 Nam gia công kim loại làm việc lương về tay 38 – 40 triệu/tháng Gia công cơ khí Hyogo 36 triệu đồng Nam 04 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 6 nam gia công cơ khí lương về tay 38-42 triệu/tháng Gia công cơ khí Hyogo 33 triệu đồng Nam 06 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Koyama Group tuyển gấp 15 điều dưỡng viên lương về tay trên 30 triệu/tháng Điều dưỡng Miyagi, Iwate 37 triệu đồng Nữ 51 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Viện dưỡng lão Green care tuyển 06 Nữ Điều dưỡng làm việc tại Nagasaki Điều dưỡng Nagasaki 36 triệu đồng Nữ 06 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 10 nữ điều dưỡng làm tại Osaka, Nhật Bản Điều dưỡng Osaka 34 triệu đồng Nữ 10 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển gấp 06 nữ trồng và thu hoạch hoa lương về tay 36 triệu một tháng Nông nghiệp Aichi 34 triệu đồng Nam 06 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo tuyển 20 nữ chế biến thủy sản làm việc tại Miyagi, Nhật Bản Thủy sản Miyagi 32 triệu đồng Nữ 20 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 04 Nam làm các công trình tàu điện lương lên tới 44 triệu Xây dựng ngoài trời Kobe 44 triệu đồng Nam 04 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 15 Nam sản xuất linh kiện ô tô làm việc tại Shiga và Hiroshima, Nhật Bản Gia công cơ khí Shiga, Hiroshima 38 triệu đồng Nam 15 31/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Đơn hàng tuyển 06 nam hoàn thiện nội thất làm việc tại Saitama Xây dựng trong nhà Saitama 33 triệu đồng Nam 06 30/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 9 nam làm công việc gia công cơ khí tại Nhật Bản Gia công cơ khí Gifu 32 triệu đồng Nam 09 28/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 10 nữ chế biến thực phẩm lương cực tốt làm việc tại Aichi, Nhật Bản Thực phẩm Aichi 35 triệu đồng Nữ 10 27/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng hoàn thiện nội thất về tay trên 30 triệu 1 tháng Xây dựng trong nhà Osaka 40 triệu đồng Nam 03 26/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 04 Nữ vận hành máy dệt nhận đến 38 tuổi May Kyoto 32 triệu đồng Nữ 40 17/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 06 Nam đóng gói công nghiệp làm việc tại Fukuoka, Nhật Bản Đóng gói công nghiệp Fukuoka 32 triệu đồng Nam 06 15/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển gấp 01 Nam sơn kim loại làm việc tại Nhật Bản Xây dựng trong nhà Fukushima 33 triệu đồng Nam 01 15/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển gấp 08 Nữ đơn hàng sữa bò lương cực cao làm việc tại Hokkaido, Nhật Bản Nông nghiệp Hokkaido 38 triệu đồng Nữ 08 15/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 6 nữ may đệm ô tô lương 35 triệu May Aichi 35 triệu đồng Nữ 06 06/08/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 20 nam lắp ráp linh kiện ô tô lương gần 50 triệu/tháng Gia công cơ khí Mie 50 triệu đồng Nam 20 30/07/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 03 Nam kiểm tra sản phẩm tại tỉnh Gifu, Nhật Bản Kiểm tra máy Gifu 35 triệu đồng Nam 03 29/07/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 09 Nam đơn hàng tiện làm việc tại Gifu, Nhật Bản Gia công cơ khí Gifu 32 triệu đồng Nam 15 28/07/2021
Đã đóng
Xem ngay
Đơn hàng tuyển 12 nữ chế biến thủy sản gia nhiệt làm việc tại Miyagi, Nhật Bản Thủy sản Miyagi 34 triệu đồng Nữ 12 26/07/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng chống thấm làm việc tại Saitama, Nhật Bản Xây dựng trong nhà Saitama 35 triệu đồng Nam 03 06/07/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển gấp 30 Nam – Nữ điều dưỡng làm việc tại Saitama, Nhật Bản Điều dưỡng Saitama 40 triệu đồng Nam + Nữ 30 30/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 20 nữ đơn hàng sản xuất linh kiện điện tử tại Nhật Bản Lắp ráp linh kiện Kagoshima 32 triệu đồng Nam 20 25/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 09 Nam đúc nhựa làm việc tại Saitama, Nhật Bản Dệt Saitama 35 triệu đồng Nam 09 25/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 30 nữ đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử tại Miyagi, Nhật Bản Lắp ráp linh kiện Miyagi 43 triệu đồng Nữ 30 20/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Đơn hàng gia công cơ khí làm việc tại tỉnh Aichi, Nhật Bản Gia công cơ khí Aichi 43 triệu đồng Nam 06 20/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 30 Nam nữ điều dưỡng tại Saitama, Nhật Bản Điều dưỡng Saitama 43 triệu đồng Nam + Nữ 30 20/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng 20 nữ chế biến thịt gà tại Miyazaki, Nhật Bản Thực phẩm Miyazaki 31 triệu đồng Nữ 20 18/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 06 Nam đúc kim loại làm việc tại Gifu, Nhật Bản Gia công cơ khí Gifu 34 triệu đồng Nam 06 15/06/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng 18 nữ thực phẩm làm việc tại Hyogo, Nhật Bản Thực phẩm Hyogo 35 triệu đồng Nữ 18 31/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng sản xuất nhựa cường hoá tại Shiga, Nhật Bản Gia công cơ khí Shiga 33 triệu đồng Nam 06 30/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng làm sữa bò thực lĩnh 32 – 38 triệu làm việc tại Hokkaido. Nông nghiệp Hokkaido 38 triệu đồng Nữ 09 30/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng điều dưỡng về tay 35 triệu 1 tháng làm tại Osaka Điều dưỡng Osaka 42 triệu đồng Nữ 02 22/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo tuyển 60 Nam Nữ Đúc nhựa lương cao làm việc tại Aichi Gia công cơ khí Aichi 34 triệu đồng Nam + Nữ 60 16/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng lái máy xây dựng làm việc tại tỉnh Miyagi Xây dựng ngoài trời Miyagi 35 triệu đồng Nam 06 15/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng cán trát làm việc tại Osaka, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Osaka 36 triệu đồng Nam 06 12/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng kỹ sư Gia công cơ khí làm việc tại Gifu Nhật Bản Gia công cơ khí Gifu 42 triệu đồng Nam 03 10/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng giàn giáo lương 42 triệu làm việc tại Osaka, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Osaka 42 triệu đồng Nam 09 10/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng buộc sắt làm việc tại tỉnh Gifu, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Gifu 32 triệu đồng Nam 06 09/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng cốp pha làm việc tại Tokyo, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Tokyo 38 triệu đồng Nam 06 09/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng lái máy làm việc tại Hiroshima, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Hiroshima 34 triệu đồng Nam 04 06/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng lái máy làm việc tại Tokyo, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Tokyo 38 triệu đồng Nam 06 05/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng 18 nữ đúc nhựa làm việc tại Gifu, Nhật Bản Gia công cơ khí Gifu 33 triệu đồng Nữ 18 03/03/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng gia công cơ khí, tiện làm việc tại Hyogo, Nhật Bản Gia công cơ khí Hyogo 34 triệu đồng Nam 09 28/02/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng 12 nữ kiểm tra sản phẩm mạ điện tại Saitama, Nhật Bản Mạ Saitama 32 triệu đồng Nam 12 25/02/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo tuyển dụng 06 nữ điều dưỡng lương tới 42 triệu/tháng Điều dưỡng Osaka 42 triệu đồng Nữ 06 12/02/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 80 Nam Nữ Điều dưỡng làm việc tại Nhật Bản thu nhập 450 triệu/Năm Điều dưỡng Tokyo và Chiba 37 triệu đồng Nam + Nữ 80 11/02/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng nông nghiệp làm việc tại Miyazaki lấy đến 38 tuổi Nông nghiệp Miyazaki 30 triệu đồng Nam + Nữ 18 01/02/2021
Đã đóng
Xem ngay
Đơn hàng tuyển 12 Nam Nữ làm cơm hộp tại Aichi lương về tay 29 triệu/tháng Thực phẩm Aichi 38 triệu đồng Nam + Nữ 12 20/01/2021
Đã đóng
Xem ngay
Tuyển 12 nữ dập kim loại làm việc tại Nhật Bản Gia công cơ khí Gifu 32 triệu đồng Nam 12 20/01/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo tuyển Nam cốp pha làm việc tại tỉnh Mie, Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Mie 32 triệu đồng Nam 05 18/01/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng tuyển 06 Nam lắp khung nhà tại Nhật Bản Xây dựng ngoài trời Kanagawa 37 triệu đồng Nam 06 14/01/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng chế biến thực phẩm sozai tại Saitama, Nhật Bản Thực phẩm Saitama 32 triệu đồng Nữ 06 12/01/2021
Đã đóng
Xem ngay
CEO tuyển 12 nữ đơn hàng sản xuất bảng điều khiển in tại Kagoshima Lắp ráp linh kiện Kagoshima 32 triệu đồng Nữ 12 08/01/2021
Đã đóng
Xem ngay
Thông báo đơn hàng 09 Nam vận hành máy đúc làm việc tại Saitama Gia công cơ khí Saitama 33 triệu đồng Nam 09 08/01/2021
Đã đóng
Xem ngay

Dịch vụ xuất khẩu lao động của CEO

Chỉ 100 suất. Thời gian còn lại chỉ còn

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đăng ký nhận quà tặng

Tại sao mỗi năm có hơn 1000 người đi nhật cùng ceo

Chúng tôi luôn dõi theo từng hành trình của học viên , từ những ngày đầu học tiếng, tới những tháng ngày lao động thành công trên đất Nhật Bản

Chơi Video

CEO – Nơi chắp cánh ước mơ đến Nhật Bản – Truyền hình Hà Nội

Chơi Video

Tổ chức Phúc lợi XH Omiwajunkai cùng đoàn nghị sĩ Hyogo thăm CEO

Chơi Video

Doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội – Bản tin VTV1

Câu chuyện học viên

Cần biết về XKLĐ NHẬT BẢN